Góc chia sẻ

Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản

Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản

Đăng bởi : DAO HIEN22/01/2019

CHĂM SÓC MỞ KHÍ QUẢN VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CÓ MỞ KHÍ QUẢN (TRACHEOTOMY)   VIDEO THAM KHẢO VỀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN MỞ KHÍ QUẢN MỤC TIÊU: Nêu được định nghĩa và lợi ích của mở khí quản Chăm sóc được người bệnh có mở khí quản Thực hành được kỹ thuật chăm sóc mở khí quản MỞ KHÍ QUẢN ĐẠI CƯƠNG Mở khí quản là vết rạch ở...