Bình chứa dịch sử dụng nhiều lần

Thương hiệu: CA-MI S.R.L |

Đánh giá

:

Giá

:

Liên Hệ

Mô tả:

Hãng sản xuất: CA-MI S.R.L
Nước xuất xứ: Ý.

 

Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội Và Thành Phố HCM

Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội Và Thành Phố HCM

Hàng hóa: Mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

Hàng hóa: Mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Nhà phân phối xuất hóa đơn VAT cho sản phẩm này

Nhà phân phối xuất hóa đơn VAT cho sản phẩm này

I. THÔNG TIN CHUNG

Các bình chứa dịch  có thể tái sử dụng được trang bị nắp vặn có tay cầm dễ cầm, vòng đệm  kín silicon, hệ thống van trống tràn tích hợp sẳn trong nắp đậy, với thang đo  rõ ràng bằng ml với khoảng 100 ml hoặc 200 ml, thương hiệu CA-MI. Thích hợp cho các thiết bị máy hút dịch CA-MI và hút chân không trung tâm.
 

II. CẤU HÌNH CÓ SẲN

BÌNH CHỨA DỊCH SỬ DỤNG NHIỀU LẦN MAKROLON – HẤP TIỆT TRÙNG LÊN ĐẾN 121 ĐỘ C.

Bình chứa dịch Phù hợp với các Model

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 1000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 2000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 4000ml

Các Model HOSPIVAC

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 5000ml

Các Model HOSPIVAC


BÌNH CHỨA DỊCH SỬ DỤNG NHIỀU LẦN APEC– HẤP TIỆT TRÙNG LÊN ĐẾN 143 ĐỘ C
 

Bình chứa dịch Phù hợp với các Model

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 1000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 2000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 5000ml

Các Model HOSPIVAC


BÌNH CHỨA DỊCH SỬ DỤNG NHIỀU LẦN VÀ LỚP LÓT FLOVAC
 

Bình chứa dịch Phù hợp với các Model
 Bình chứa sử dụng nhiều lần dung tích chứa : 1000ml
 
NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR
Bình chứa s ử dụng nhiều lần dung tích chứa : 2000ml
 
NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC
 Bình chứa sử dụng nhiều lần dung tích chứa : 3000ml
 
Các Model HOSPIVAC

 Lớp lót với nắp , bộ lọc và keo trong Flovac 1000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR

 Lớp lót với nắp , bộ lọc và keo trong Flovac 2000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC
 Lớp lót với nắp , bộ lọc và keo trong Flovac 3000ml
 
Các Model HOSPIVAC
 

I. THÔNG TIN CHUNG

Các bình chứa dịch  có thể tái sử dụng được trang bị nắp vặn có tay cầm dễ cầm, vòng đệm  kín silicon, hệ thống van trống tràn tích hợp sẳn trong nắp đậy, với thang đo  rõ ràng bằng ml với khoảng 100 ml hoặc 200 ml, thương hiệu CA-MI. Thích hợp cho các thiết bị máy hút dịch CA-MI và hút chân không trung tâm.
 

II. CẤU HÌNH CÓ SẲN

BÌNH CHỨA DỊCH SỬ DỤNG NHIỀU LẦN MAKROLON – HẤP TIỆT TRÙNG LÊN ĐẾN 121 ĐỘ C.

Bình chứa dịch Phù hợp với các Model

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 1000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 2000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 4000ml

Các Model HOSPIVAC

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 5000ml

Các Model HOSPIVAC


BÌNH CHỨA DỊCH SỬ DỤNG NHIỀU LẦN APEC– HẤP TIỆT TRÙNG LÊN ĐẾN 143 ĐỘ C
 

Bình chứa dịch Phù hợp với các Model

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 1000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 2000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC

 Bình chứa với van chống tràn và vòng đệm dung tích chứa : 5000ml

Các Model HOSPIVAC


BÌNH CHỨA DỊCH SỬ DỤNG NHIỀU LẦN VÀ LỚP LÓT FLOVAC
 

Bình chứa dịch Phù hợp với các Model
 Bình chứa sử dụng nhiều lần dung tích chứa : 1000ml
 
NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR
Bình chứa s ử dụng nhiều lần dung tích chứa : 2000ml
 
NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC
 Bình chứa sử dụng nhiều lần dung tích chứa : 3000ml
 
Các Model HOSPIVAC

 Lớp lót với nắp , bộ lọc và keo trong Flovac 1000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR

 Lớp lót với nắp , bộ lọc và keo trong Flovac 2000ml

NEW ASPIRET , Các Model NEW ASKIR, Các Model HOSPIVAC
 Lớp lót với nắp , bộ lọc và keo trong Flovac 3000ml
 
Các Model HOSPIVAC